Elegance 52 FR Roof je požárně odolnou variantou základního fasádního systému. Elegance 52 pro vodorovné prosklené konstrukce.

Základní nosný systém, veškeré profily i
příslušenství jsou použity beze změn i pro požárně odolnou variantu, která je pouze
doplněna speciálními úpravami, zajišťujícími požární odolnost až EI 30 (EI 15, EW 30).

Skleněné výplně: 

 • Contraflam Lite 30 horizontal tl. 21 mm (max. rozměr 1050 x 2000 mm; 2,1 m2)
  - požární odolnost: EI 15/EW 30
 • Contraflam 30 horizontal tl. 21 mm (max. rozměr 1226 x 2276 mm; 2,8 m2)
  požární odolnost: EI 30
 • výše uvedená skla osazená v izolačním dvojskle (stejné rozměry)
  požární odolnost: EI 30

Neprůhledná izolační výplň:

 • celková tloušťka 133 mm, požární odolnost EI 30
 • skladba (z vnější strany) – Al plech tl. 2 mm, Promatect H tl. 2 x 15 mm, minerální vata, 50kg/m3 tl. 100 mm, Al plech tl. 2 mm