EU-oper-prog-logo

Název projektu: Vybudování výrobní haly ALLMO-PROFIL s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007733

Společnost ALLMO-PROFIL s.r.o. realizuje v letech 2017, 2018, 2019 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nemovitosti – Výzva II s názvem Vybudování výrobní haly ALLMO-PROFIL s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na demolici zchátralých a dlouhodobě nevyužívaných objektů (bez č.p.) v obci Bílá Třemešná, okrese Trutnov a následné vybudování moderní výrobní haly. Jedná se o areál bývalého JZD, který je dlouhodobě nevyužívaný a v podprůměrném stavebně technickém stavu.

Hlavním cílem projektu je vytvořit kvalitní výrobně – obchodní zázemí s dostatečnou kapacitou, která společnosti umožní realizovat stávající zakázky a zároveň rozšířit objem výroby. Mezi specifické cíle patří vytvoření nových pracovních míst, vybudovat reprezentativní zázemí firmy, expandovat na nové trhy, navýšit tržby a rozšířit zákaznické segmenty.

Vyrobni-hala-Allmo